Комплаенс-қызметті жүзеге асыруға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрық